วันพฤหัสบดี, 25 กุมภาพันธ์ 2564

ผลงานครู

ผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสถานศึกษา ออนไลน์
ครูผู้มีความสามารถจัดการเรียนรู้
รางวัลครูดีวิทยาศาสตร์เด่น
พิธีประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ๒ ท่อน หลักสูตรบุคลากรทางการลูกเสือ ระดับผู้นำขั้นความรู้ชั้นสูง
คู่มือ การพัฒนากระบวนการ PLC โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม โดย UGSM Model พ.ศ.2563
สื่อการเรียนการสอนออนไลน์
นิเทศแผนการจัดการเรียนการสอนภายใน
รางวัล เหรียญทอง (อันดับ 6 ระดับชาติ) ในการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชนะเลิศเหรียญทอง (อันดับ 1 ระดับชาติ ) ในการแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69