วันอังคาร, 21 มีนาคม 2566

วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 42/2-65

วันที่ 2 มีนาคม 2566 ดร.พรรณวิภา สมสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอพญาเม็งราย โดยมี นายชูสวัสดิ์ สวัสดี นายอำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอในครั้งนี้ ซึ่งได้ชี้แจงข้อราชการที่สำคัญตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวง และท่านผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อให้ส่วนราชการนำไปประชาสัมพันธ์ และปฏิบัติในพื้นที่ต่อไป ณ หนองโป่ง หมู่ที่ 2 ตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงรายภาพ/ข่าว : ครูธนัชญา ศุภศิริภิญโญ