วันอังคาร, 21 มีนาคม 2566

วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 37/2-65

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.พรรณวิภา สมสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม มอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 พร้อมทั้งครูธนัชญา ศุภศิริภิญโญ ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการตัดสินการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ระดับชาติ ในการนี้ท่านผู้อำนวยการได้กล่าวให้โอวาทพร้อมทั้งแสดงความชื่นชมยินดีกับครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัล ภาพ/ข่าว : ครูธนัชญา ศุภศิริภิญโญ นายภานุพงศ์ คำเหล็ก