วันอังคาร, 21 มีนาคม 2566

วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 36/2-65

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.พรรณวิภา สมสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม เข้าร่วมพิธีเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม ซึ่งมีนายปรีชารัตน์ รินทระ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ การแสดง ผลงานนักเรียนและบุคลากร ณ โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ภาพ/ข่าว : ครูธนัชญา ศุภศิริภิญโญ