วันอังคาร, 21 มีนาคม 2566

วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 34/2-65

ระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.พรรณวิภา สมสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนไม้ยาวิทยาคมเดินทางไปให้กำลังใจ คณะครูและนักเรียนในการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ณ จังหวัดน่าน

ภาพ/ข่าว : ครูธนัชญา ศุภศิริภิญโญ