วันอังคาร, 21 มีนาคม 2566

วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 33/2-65

ในวันที่ 30 มกราคม 2566 ดร.พรรณวิภา สมสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม รองผู้อำนวยการวิรุจน์ เมืองมูล คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชมรมผู้ปกครองนักเรียนและครูโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน เทศบาล และชุมชนตำบลไม้ยา จัดพิธีทำบุญทอดผ้าป่าข้าวเปลือก เพื่อจัดหาทุนสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา โดยมีท่านอรรณพ จูจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด ในโอกาสนี้ จึงขอขอบพระคุณคณะผ้าป่าทุกสาย ทุกคณะ ทุกหมู่บ้าน และผู้มีจิตศรัทธาใจบุญทุกท่านที่ร่วมทำบุญในครั้งนี้ ขออานิสงส์แห่งการทำบุญจงบันดาลให้ทุกท่าน จงเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธรรมสาร สมบัติ ทุกประการด้วยเทอญ

ชมภาพเพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/folders/17UxRCfUg2Jlr0JwPJHcy6CGZS22nVAFt