วันอังคาร, 21 มีนาคม 2566

ผู้อำนวยการโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรม WKK Fun run & Mini marathon

วันที่ 8 มกราคม 2566 ดร.พรรณวิภา สมสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรม WKK Fun run & Mini marathon ณ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย