วันอังคาร, 21 มีนาคม 2566

ถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์ และร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว

วันที่ 4 มกราคม 2566 เวลา 15.30 น. ดร.พรรณวิภา สมสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม นำคณะครู และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม ถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์ และร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว ณ บริเวณอาคารกาสะลอง โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม