วันอังคาร, 21 มีนาคม 2566

กิจกรรม “วันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ และ Merry Chrismas 2565”

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 ดร.พรรณวิภา สมสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม รองผู้อำนวยการวิรุจน์ เมืองมูล คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรม “วันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ และ Merry Chrismas 2565” เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักเรียน และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ให้กับนักเรียนโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน