วันอังคาร, 21 มีนาคม 2566

นำนักศึกษาวิชาทหาร จำนวน 25 นาย ร่วมทำกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสา ทำความสะอาดและพัฒนาชุมชน ณ วัดสันสะอาด

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 ดร.พรรณวิภา สมสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม พร้อมด้วยครูธนัฐศุภา อนันต์วรชัย ครูธนัชญา ศุภศิริภิญโญ และครูสรทรรศน์ เล็ดมะ ได้นำนักศึกษาวิชาทหาร จำนวน 25 นาย ร่วมทำกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสา ทำความสะอาดและพัฒนาชุมชน ณ วัดสันสะอาด ตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย เพื่อส่งเสริมการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน ตั้งแต่เวลา 13.50 น. – 14.40 น.