วันพุธ, 8 กุมภาพันธ์ 2566

เข้าร่วมบริจาคเลือดให้กับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย

..วันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 -12.00 น.
ครูธนัชญา ศุภศิริภิญโญ หัวหน้างานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม ได้รับมอบหมายจาก ดร.พรรณวิภา สมสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม นำครูและนักเรียน เข้าร่วมบริจาคเลือดให้กับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ณ หน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพญาเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย