วันพุธ, 8 กุมภาพันธ์ 2566

จัดอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในเยาวชนตำบลไม้ยา

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม จัดอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในเยาวชนตำบลไม้ยา ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้เยาวชนรู้เท่าทันสถานการณ์ และมีความรู้ความเข้าใจในโทษของสารเสพติด ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดเชียงราย โดยมีนายบรรจง จอมศิลา นายกเทศมนตรี ตำบลไม้ยา เป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้