วันพฤหัสบดี, 9 กุมภาพันธ์ 2566

ร่วมกิจกรรมรณรงค์ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง ประจำปี 2565

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้ร่วมกิจกรรมรณรงค์ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเพื่อกระตุ้นให้นักเรียน มีทันตสุขนิสัยที่ดีในการดูแลรักษาความสะอาดช่องปาก ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก งานทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย