วันพฤหัสบดี, 9 กุมภาพันธ์ 2566

เปิดเรียนวันแรก ของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เปิดเรียนวันแรก ของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ดร.พรรณวิภา สมสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม ได้ตรวจเยี่ยมห้องเรียน ให้กำลังใจครูผู้สอนและนักเรียน พร้อมกำกับ ติดตาม ความพร้อมในการเปิดเรียนและการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรการในการเปิดเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส 2019