วันพฤหัสบดี, 9 กุมภาพันธ์ 2566

พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม
จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม
เนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565
ณ สนามกีฬาโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม โดยมี ดร.พรรณวิภา สมสะอาด
ผู้อำนวยการโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม เป็นประธานในพิธี
และนายวิรุจน์ เมืองมูล รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้กล่าวรายงาน
เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ