วันพฤหัสบดี, 9 กุมภาพันธ์ 2566

ผู้อำนวยการโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม มอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียน และครูผู้ฝึกสอน ที่ได้รับรางวัล เหรียญเงิน การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ

..วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ดร.พรรณวิภา สมสะอาด
ผู้อำนวยการโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม
มอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียน และครูผู้ฝึกสอน
ที่ได้รับรางวัล เหรียญเงิน การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมชายล้วน ระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา (ปวช.)
และเหรียญทองแดง ประเภททีมหญิงล้วน ระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา (ปวช.) ประจำปี พ.ศ. 2565 ระดับจังหวัด...
ภาพ/ข่าว : ครูธนัชญา ศุภศิริภิญโญ