วันอังคาร, 21 มีนาคม 2566

ร่วมพิธีสักการะศาลพระภูมิและสิ่งศักดิ์สิทธิ์และทำบุญเปิดป้ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย (สพม. ชร.)

02 มี.ค. 2021
968

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.19 น

นางพรรณวิภา สมสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนไม้ยาวิทยาคมร่วมพิธีสักการะศาลพระภูมิและสิ่งศักดิ์สิทธิ์และทำบุญเปิดป้ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย (สพม. ชร.) พร้อมบันทึกภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกหน้าป้ายสำนักงานเขตพื้นที่ในโอกาสที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ดำเนินการเปิดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 62 เขต พร้อมกันทั่วประเทศ