วันศุกร์, 7 พฤษภาคม 2564

ร่วมต้อนรับคณะติดตามโครงการพัฒนากระบวนการเสริมสร้างและประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์และคิดวิเคราะห์ในชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษา

02 มี.ค. 2021
78

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้อำนวยการพรรณวิภา สมสะอาด และคณะครู โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม ร่วมต้อนรับคณะติดตามโครงการพัฒนากระบวนการเสริมสร้างและประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์และคิดวิเคราะห์ในชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยมีนายประเสริฐ กันทะวัง และดร.พรนับพัน วงศ์ตระกูล เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบโครงการ ซึ่งได้ลงพื้นที่สังเกตการณ์นำไปใช้ในห้องเรียน