วันอังคาร, 21 มีนาคม 2566

กิจกรรมตามโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย

02 มี.ค. 2021
846

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้อำนวยการพรรณวิภา สมสะอาด มอบหมายให้ครูพิชญ์สินี สิทธิโน หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน พร้อมทั้งคณะครู จัดกิจกรรมตามโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย โดยมีการบรรยายให้ความรู้สาธิต ทดสอบการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย และทดสอบภาคปฏิบัติ พร้อมมอบใบประกาศนียบัตร