วันอังคาร, 21 มีนาคม 2566

บุญประเพณีสรงน้ำพระธาตุปูล้าน (เดือนห้าเป็ง)

วันที่ 28 มกราคม 2564 ผู้อำนวยการพรรณวิภา สมสะอาด คณะครูและนักเรียน ร่วมงานทำบุญประเพณีสรงน้ำพระธาตุปูล้าน (เดือนห้าเป็ง) ที่ซึ่งเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นประจำทุกปี ณ วัดพระธาตุปูล้าน ตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย เพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามและล้ำค่า ให้อยู่คู่กับหมู่บ้านและชุมชนตลอดไป