วันอังคาร, 21 มีนาคม 2566

การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2563

บรรยากาศการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2563 ของนางสาวปภาวรินทร์ จันทร์เพ็ญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ ห้องประชุมโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย