วันพุธ, 30 พฤศจิกายน 2565

การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2563

บรรยากาศการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2563 ของนางสาวปภาวรินทร์ จันทร์เพ็ญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ ห้องประชุมโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย