วันเสาร์, 2 กรกฎาคม 2565

ร่วมพิธียกฉัตรพระธาตุ “พิทธรัตน มาฆะเจดีย์ ศรีคูเวียง พบโชคอุดมทรัพย์”

วันที่ 24 ธันวาคม 2563

ผู้อำนวยการพรรณวิภา สมสะอาด มอบหมายให้คณะครูและนักเรียน ร่วมพิธียกฉัตรพระธาตุ “พิทธรัตนมาฆะเจดีย์ ศรีคูเวียง พบโชคอุดมทรัพย์” โดยทั้งนี้มีตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแสดงกลองสะบัดชัย และจิตอาสาณ วัดคูเวียงสันติคีรี ตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย