วันเสาร์, 23 มกราคม 2564

ประกาศโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19)