วันเสาร์, 2 กรกฎาคม 2565

ประกาศโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19)