วันอังคาร, 21 มีนาคม 2566

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล บุคคลดีเด่นด้านคุณธรรม“ต้นแบบคนดีศรีเชียงราย”

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563

นางสาวปภารินทร์ จันทร์เพ็ญ และ นายฐิติศักดิ์ ไกลถิ่น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ได้รับรางวัล บุคคลดีเด่นด้านคุณธรรม “ต้นแบบคนดีศรีเชียงราย” โดย พระเมธีวชิรโรดม (ว.วชิรเมธี) ณ ไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย