วันศุกร์, 7 พฤษภาคม 2564

การรับการประเมินนักเรียนพระราชทานฯ ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 นางสาวปภาวรินทร์ จันทร์เพ็ญ นักเรียนโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม ได้เข้ารับการคัดเลือกนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 โดยคณะกรรมการจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม