วันพุธ, 28 กรกฎาคม 2564

พิธีแสดงความยินดีและกล่าวอำลา ท่านผู้อำนวยการพิเศษถาแหล่ง และ คุณครูเรืองเดช ผิวพรรณ

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และนักเรียนโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม จัดพิธีแสดงความยินดีและกล่าวอำลา ท่านผู้อำนวยการพิเศษ ถาแหล่ง เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยซ้อวิทยา รัชมังลาภิเษก และคุณครูเรืองเดช ผิวพรรณ ย้ายไปปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม