วันเสาร์, 5 ธันวาคม 2563

ฟ้อนรำพิธีถวายกฐินสามัคคี

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 นักเรียนโรงเรียนไม้ยาวิทยาคมได้เข้าร่วมฟ้อนรำพิธีถวายกฐินสามัคคี ณ วัดสันสะอาด ตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย