วันพุธ, 28 กรกฎาคม 2564

ฟ้อนรำพิธีถวายกฐินสามัคคี

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 นักเรียนโรงเรียนไม้ยาวิทยาคมได้เข้าร่วมฟ้อนรำพิธีถวายกฐินสามัคคี ณ วัดสันสะอาด ตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย