วันเสาร์, 5 ธันวาคม 2563

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563. โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชนตำบลไม้ยา เพื่อร่วมหารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม