วันศุกร์, 7 พฤษภาคม 2564

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน

วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 นายพิเศษ ถาแหล่งผู้อำนวยการโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม นำคณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน โดยมี นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นายอำเภอพญาเม็งราย เป็นประธานกล่าวเปิดงานในพิธี โดยในงาน เป็นกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา ฟื้นฟูบำรุงรักษา ทำความสะอาด ณ วัดปูล้าน บ้านห้วยก้าง ตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย