วันเสาร์, 5 ธันวาคม 2563

พิธีถวายบังคมและวางพวงมาลาฯ 13 ตุลาคม 2563

นายพิเศษ ถาแหล่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม พร้อมคณะครูและนักเรียนโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม จัดทำ พิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ณ โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย ในวันที่  13 ตุลาคม 2563