วันพฤหัสบดี, 20 มกราคม 2565

รางวัลนักเรียนพระราชทาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา