วันอังคาร, 21 มีนาคม 2566

การแข่งขันกีฬาระหว่างส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาเซปักตะกร้อ ประเภททีมชาย อายุไม่เกิน 18 ปี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาเปตอง ประเภทบุคคลชาย อายุไม่เกิน 18 ปี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาเปตอง ประเภททีมชาย อายุไม่เกิน 18 ปี