วันเสาร์, 5 ธันวาคม 2563

การนิเทศและติดตามการจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 30 กันยายน โรงเรียนไม้ยาวิทยาคมต้อนรับคณะศึกษานิเทศ จาก สพม.36 เพื่อเข้ารับการนิเทศและติดตามการจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี นายพิเศษ ถาแหล่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ต้อนรับ ณ โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม