วันเสาร์, 5 ธันวาคม 2563

งานประชุมคณะครูและบุคลากรฯการสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 26 กย 63. โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม จัดให้มีการประชุมคณะครูและบุคลากรโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม