วันเสาร์, 5 ธันวาคม 2563

ฟุตบอลมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ

โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม จัดกิจกรรม ฟุตบอลมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ โดยเป็นการแข่งขันระหว่างทีมครูแม่เปา นำโดย ครูวิชัย กาวิน และ ทีมครูตำบลไม้ยา นำโดย ครูสมศักดิ์ โดยเป็นการจัดการแข่งขันเพื่อแสดงความยินดีใน การเกษียณอายุราชการ ของ ครูทั้งสองท่าน ณ สนามกีฬาโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม วันที่ 24 กันยายน 2563