วันพุธ, 30 กันยายน 2563

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาของศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลไม้ยา

วันที่ 10 กันยายน 2563 นายพิเศษ ถาแหล่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม ได้เข้าร่วมประชุมพร้อมกับผู้บริหารสถานศึกษาของศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลไม้ยา เพื่อหารือแนวทางการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลไม้ยา และแนวทางการพัฒนานักเรียนในพื้นที่ตำบลไม้ยา ณ ห้องประชุมโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม