วันพุธ, 30 กันยายน 2563

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 11 กย 63. โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชนตำบลไม้ยา เพื่อร่วมหารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม