วันพุธ, 30 พฤศจิกายน 2565

ทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯเพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมถ์

ชมรมแม่บ้านมหาดไทย ออกตรวจเยี่ยมเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ประจำปี2563 ณ ที่ว่าการอำเภอพญาเม็งราย นักเรียนผู้รับทุน คือ เด็กหญิงนันทิกานต์ ปิ่นแสงแก้ว