วันพุธ, 30 พฤศจิกายน 2565

กิจกรรมการทำบายศรีสู่ขวัญ

โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะความรู้ การทำบายศรีสู่ขวัญ โดยวิทยากรภายนอก มามอบความรู้ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพื่อให้นักเรียนได้เกิดทักษะ พัฒนาขีดความสามารถและสามารถนำไปใช้ต่อยอดในอนาคตได้ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม