วันอังคาร, 21 มีนาคม 2566

ทุนการศึกษาศิรินธร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2563

โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวศศิกร เก่งกล้า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับคัดเลือกรับทุนการศึกษาศิรินธรประจำปี 2563 จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประวัติ ทุนการศึกษาศิรินธร จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่นักเรียนโรงเรียนไม้ยาวิทยาคมได้รับ