วันอังคาร, 29 พฤศจิกายน 2565

รางวัลเยาวชนสตรีดีเด่น ประจำปี 2563 กระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปภาวรินทร์ จันทร์เพ็ญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับคัดเลือกเยาวชนสตรีดีเด่น ประจำปี 2563 โดย กระทรวงศึกษาธิการ