วันเสาร์, 23 มกราคม 2564

พิธีมอบเครื่องหมายวิชาพิเศษ ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา2563

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 งานลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม บริหารงานโดย นายพิเศษ ถาแหล่ง ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายพิเศษแก่ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผ่านทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติวิชาพิเศษจำนวน 6 วิชา