วันอังคาร, 21 มีนาคม 2566

พิธีประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ๒ ท่อน หลักสูตรบุคลากรทางการลูกเสือ ระดับผู้นำขั้นความรู้ชั้นสูง

30 ก.ค. 2020
1140

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 นายพิเศษ ถาแหล่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ๒ ท่อน หลักสูตรบุคลากรทางการลูกเสือ ระดับผู้นำขั้นความรู้ชั้นสูง ให้กับคณะครูทั้ง 2 ท่าน คือ นางสาวปิยะพร อะนุ และ นายไพฑูรย์ วงษ์งาม ณ โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม