วันเสาร์, 23 มกราคม 2564

ทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ

ผู้อำนวยการโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม เป็นตัวแทนมอบเงินทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ แก่ด.ญ.นันทิกานต์ ปิ่นแสงแก้ว ชั้นม.2/2