วันพุธ, 8 กุมภาพันธ์ 2566

การบรรยายงานศิลป์

ผลงานการบรรยายงานศิลป์ ในรายวิชาศิลปะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม

สร้างเมืองศิลป์ ด้วยศิลปะเชียงราย

ผลงาน ศิลปะล้ำค่าจากเมืองเชียงราย

ผลงานการบรรยายงานศิลป์ ในรายวิชาศิลปะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม