วันพฤหัสบดี, 9 กุมภาพันธ์ 2566

รณรงค์ป้องกันโควิค-19 ( COVID-19) โดย นส.ปภาวรินทร์ จันทร์เพ็ญ นักเรียน โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย