วันพุธ, 30 พฤศจิกายน 2565

คู่มือ การพัฒนากระบวนการ PLC โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม โดย UGSM Model พ.ศ.2563

26 ก.ค. 2020
934

คู่มือ การพัฒนากระบวนการ PLC โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม โดย UGSM Model พ.ศ.2563

ผู้จัดทำ : นายพิเศษ ถาแหล่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน