วันพฤหัสบดี, 19 พฤษภาคม 2565

สถานที่ตั้ง

โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม
190 หมู่ 4 ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290
โทรศัพท์ : 053672370