วันเสาร์, 15 สิงหาคม 2563

รับประกาศเกียรติคุณ วัฒนธรรมวินิต เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

นางสาวปภาวรินทร์ จันทร์เพ็ญได้รับการคัดเลือก มอบประกาศเกียรติคุณ วัฒนธรรมวินิต เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ ศูนย์กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร