วันเสาร์, 23 มกราคม 2564

ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 13 มีนาคม 2563 นายพิเศษ ถาแหล่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม ได้จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนและพิธีบายศรีสู่ขวัญนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 โดยมีนายพิเศษ ถาแหล่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบโอวาทสุดท้ายให้แก่ศิษย์กิจกรรมบูมล้อมรักสายใยผูกพันน้องพี่ ซึ่งจัดนักเรียนชั้น ม.1, ม.2, ม.4, ม.5 พร้อมมอบของที่ระลึกให้กับพี่ๆ น้องๆ ก่อนจะก้าวออกสู่รั้วสถาบัน หรือมหาวิทยาลัยต่อไป ในการนี้มีผู้ปกครองเข้าร่วมเป็นเกียรติเพื่อมอบวุฒิบัตรและชมบรรยากาศภายในงาน และคณะครูร่วมผูกข้อมือเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่นักเรียน ชมการแสดงส่งท้าย และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน